Press "Enter" to skip to content

błąd Fatal error: Access to undeclared static property: Smarty::$_CHARSET (PrestaShop 1.4)

Admin 0

Błąd: [crayon-5c419ff8e6644151550569/] jest spowodowany brakiem zdeklarowanych zmiennych statycznych w pliku konfiguracyjnym przy włączonej wersji 3 systemu parsowania Smarty. Są 2 rozwiązania tego enigmatycznego problemu. Dodanie brakujących zmiennych w pliku konfiguracyjnym.…