Problem po imporcie danych lub ręcznej aktualizacji: Właściwość Address->dni jest pusta.

Sposób na rozwiązanie błędu Address->dni