Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “serwer”

błąd syntax error, unexpected '[’

Admin 1

Może sie on pojawić na stronie z modułami: „[PrestaShop] Fatal error in module file :/home/XXXXX/domains/XXXXX/public_html/modules/bluepayment/bluepayment.php: syntax error, unexpected '['” W tym przypadku powininno pomóc podwyższenei wersji PHP na Twoim serwerze.…

Presta Shop 1.7 biała strona, po włączeniu pokazywania błędów – Fatal error: Class DOMDocument

Admin 0

Podczas włączenia sklepu po instalacji pojawia się biała strona. Natomiast jak włączymy pokazywanie błędów, w pliku: config/defines.inc.php Zmienimy linię: if (_PS_MODE_DEV_ === true) { @ini_set('display_errors', 'on'); @error_reporting(E_ALL | E_STRICT); define('_PS_DEBUG_SQL_',…